КВВБ, АКВВБ по ГОСТ 1508-78 и КВВБГ, АКВВБГ по ГОСТ 1508-78
від 5 грн
Детальніше
КВБбШв, АКВБбШв по ГОСТ 1508-78 и КВБбШнг по ТУ 16.К71-090-90
від 10 грн
Детальніше
КВВГз, АКВВГз по ГОСТ 1508-78
від 7 грн
Детальніше
КВВГЭ, АКВВГЭ по ГОСТ 1508-78, КВВГЭнг, АКВВГЭнг по ТУ 16-705.426-86
від 7 грн
Детальніше
КВВГ, АКВВГ по ГОСТ 1508-78 , КВВГнг, АКВВГнг по ТУ 16 705.426-86
від 5 грн
Детальніше